Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 25 aprilie 2023

Mar, 04/25/2023 - 18:04
I. In data de 25 aprilie 2023 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
 
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Pavăl Holding SRL Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, reprezentată de dl. Călin Adrian Meteş;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI BRD Actiuni, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2596 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Erste Equity Romania/SAI Erste AM, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1067 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Erste Balanced RON/SAI Erste AM Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0911 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI BT Maxim adm BT Asset Management SAI SA, Cluj, care deţine acţiuni reprezentând 0,0807 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Nastase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
Nastase Genoveva, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
Sandea Marius Dorin, care deţine acţiuni reprezentând 0,0211% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI Certinvest BET Index Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0051%  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Rus Dragos Octavian, care deţine acţiuni reprezentând 0,0042% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI Certinvest XT Index/SAI Certinvest Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0007 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 96,32 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 614.052.086 voturi pentru insemnand 89,31% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 73.484.852 voturi neexprimate (din care 73.484.852  voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2022 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2022. 
Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali: 
• Venituri din contractele cu clientii 3.180.972 mii RON 
• Rezultat brut:    136.350 mii RON 
• Rezultat operational:    555.421 mii RON 
• Rezultatul anului:    330.971 mii RON 
• Total active: 3.375.836 mii RON 
• Total capitaluri proprii: 1.412.881 mii RON 
Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali: 
- Venituri din contractele cu clientii 3.554.066 mii RON 
- Rezultat brut:    279.405 mii RON 
- Rezultatul operational:    683.889 mii RON 
- Rezultatul anului:    409.479 mii RON 
- Total active: 3.789.934 mii RON 
- Total capitaluri proprii: 1.549.426 mii RON
 
2. Cu un numar de 687.536.938  total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938  actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 614.052.086 voturi pentru insemnand 89,31 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 73.484.852 voturi neexprimate (din care 73.484.852  voturi de abtinere), toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Svetlana Pinzari, Gheorghe Dobra, Vasile Iuga, Marinel Burduja, Laurentiu Gabriel Ciocirlan, Oana Valentina Gavrila (fosta Truta), Voicu Cheta, Igor Higer, Genoveva Nastase, Dragos - Adrian Voncu, Pavel Machitski, Aleksandr Barabanov si Pavel Priymakov, pentru anul 2022.
 
3. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 614.652.224 voturi pentru insemnand 89,39  % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714  voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba ca profitul net realizat in anul 2022, in suma de 330.970.599 RON, sa ramana la dispozitia Societatii ca profit nedistribuit.
 
 
4. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 614.052.086 voturi pentru insemnand 89,31 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 73.484.852 voturi neexprimate (din care 73.484.852  voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2022.
 
5. Cu un numar de 687.536.938  total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938  actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 590.792.217 voturi pentru insemnand 85,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 88,82 % din voturile exprimate, un numar de 74.296.414 voturi impotriva si 22.448.307 voturi neexprimate (din care 22.448.307 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2022.
 
6. Cu un numar de 687.536.938  total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938   actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 614.652.224 voturi pentru insemnand 89,39 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 72.884.414 voturi neexprimate (din care 72.884.414  voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual consolidat 2022 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.
 
7. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 687.495.243 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 41.695 voturi neexprimate (din care 41.695 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023,  avand urmatorii indicatori financiari principali:
- Venituri din vanzari: 783.353 mii USD
- Costul vanzarilor: 770.893 mii USD 
- EBIT:   60.764 mii USD 
- Profit:   15.077 mii USD
 
8. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32% din capitalul social total, din care un numar de 687.536.938 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2023,  care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 26.283.000 USD.
 
9. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 687.495.243 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 41.695 voturi neexprimate (din care 41.695 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2023.
 
10. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 578.134.251 voturi pentru insemnand 84,08 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,09 % din voturile exprimate, un numar de 109.360.992 voturi impotriva si 41.695 voturi neexprimate (din care 41.695  voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Politica de Remunerare, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
 
11. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 611.345.531 voturi pentru insemnand 88,91 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 88,92 % din voturile exprimate, un numar de 76.149.712 voturi impotriva si 41.695 voturi neexprimate (din care 41.695 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2023 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2022 si anume 3.409 Euro/brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei.
 
12. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 611.345.531 voturi pentru insemnand 88,91 %  din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 88,92 % din voturile exprimate, un numar de 76.149.712 voturi impotriva si 41.695 voturi neexprimate (din care 41.695  voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2023, sa fie egala cu suma acordata in anul 2022 si anume sa fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizata in anul 2020. 
 
13. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 611.345.531 voturi pentru insemnand 88,91 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 88,92 % din voturile exprimate, un numar de 76.149.712 voturi impotriva si 41.695 voturi neexprimate (din care 41.695 voturi abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba ca, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2023 sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2022 si anume 811 EURO brut/luna pentru fiecare pozitie de membru al unui comitet, platibili in lei.
 
14. Cu un numar de 616.416.433 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Năstase Marian-Daniel, pentru un mandat de       4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul anterior de administrator al d.lui Nastase Marian-Daniel.
 
15. Cu un numar de 616.415.124 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator d.na Pînzari Svetlana, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul anterior de administrator al d.nei Pînzari Svetlana.
 
16. Cu un numar de 616.417.951 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Dobra Gheorghe, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul anterior de administrator al d.lui Dobra Gheorghe.
 
17. Cu un numar de 616.350.124  voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Iuga Vasile, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul anterior de administrator al d.lui Iuga Vasile.
 
18. Cu un numar de 616.176.450 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Burduja Marinel, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul anterior de administrator al d.lui Burduja Marinel.
 
19. Cu un numar de 616.577.258 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl.Cheța Voicu, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul anterior de administrator al d.lui Cheța Voicu.
 
20. Cu un numar de 616.415.124 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Higer Igor, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul anterior de administrator al d.lui Higer Igor.
 
21. Cu un numar de 616.415.124 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator d.na Năstase Genoveva, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul anterior de administrator al d.nei Năstase Genoveva.
 
22. Cu un numar de 616.415.124 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Voncu Dragoș-Adrian, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul anterior de administrator al d.lui Voncu Dragoș-Adrian.
 
23. Cu un numar de 699.872.124 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl.  Pavăl Darius, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul de administrator al d.lui Ciocîrlan Laurențiu-Gabriel.
 
24. Cu un numar de 699.872.124 voturi cumulate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Fercu Adrian, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 26.04.2023 pana la 26.04.2027, cu puteri depline. Se inceteaza mandatul de administrator al d.nei Gavrilă Oana-Valentina.
 
25. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 687.536.938 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
 
26. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 687.536.938 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 26 mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 
27. Cu un numar de 687.536.938 total voturi exprimate, reprezentand 687.536.938 actiuni, respectiv 96,32 % din capitalul social total, din care un numar de 687.536.938 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 25 mai 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
II. In data de 25 aprilie 2023  a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Pavăl Holding SRL Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, reprezentată de dl. Călin Adrian Meteş;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI BRD Actiuni, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2596 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI BT Maxim adm BT Asset Management SAI SA, Cluj, care deţine acţiuni reprezentând 0,0807 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Nastase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
Nastase Genoveva, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
Sandea Marius Dorin, care deţine acţiuni reprezentând 0,0211% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI Certinvest BET Index Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0051%  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Rus Dragos Octavian, care deţine acţiuni reprezentând 0,0042% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI Certinvest XT Index/SAI Certinvest Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0007 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 96,12 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 686.125.238 total voturi exprimate, reprezentand 686.125.238 actiuni, respectiv 96,12 % din capitalul social total, din care un numar de 686.125.238 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 2 din Actul Constitutiv, astfel: 
„Societatea ALRO S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, este o societate de tip deschis şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv şi ale legii române”. 
 
2. Cu un numar de 686.125.238 total voturi exprimate, reprezentand 686.125.238 actiuni, respectiv 96,12 % din capitalul social total, din care un numar de 613.210.524 voturi pentru insemnand 89,37 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 30.000 voturi neexprimate (din care 30.000 voturi abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii astfel: 
„(1) Activitatea societatii este condusa in sistem unitar de catre un Consiliu de administratie compus din 11 (unsprezece) membri, persoane fizice sau juridice, alesi de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, dintre care un presedinte si un vicepresedinte”. 
 
3. Cu un numar de 686.125.238 total voturi exprimate, reprezentand 686.125.238 actiuni, respectiv 96,12 % din capitalul social total, din care un numar de 613.059.801 voturi pentru insemnand 89,35 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 180.723 voturi neexprimate (din care 180.723 voturi abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii membrilor Consiliului de Administratie, astfel: 
„(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: 
Năstase Marian - Daniel – [date cu caracter personal] - presedinte; 
Pînzari Svetlana – [date cu caracter personal] - vicepresedinte;
Dobra Gheorghe – [date cu caracter personal] - membru; 
Iuga Vasile – [date cu caracter personal] - membru; 
Burduja Marinel – [date cu caracter personal] - membru; 
Cheța Voicu - [date cu caracter personal] - membru; 
Higer Igor – [date cu caracter personal] - membru; 
Năstase Genoveva – [date cu caracter personal]  - membru;
Voncu Dragoș - Adrian – [date cu caracter personal] - membru; 
Pavăl Darius – [date cu caracter personal] – membru;
Fercu Adrian ­– [date cu caracter personal] – membru“.
4. Cu un numar de 686.125.238 total voturi exprimate, reprezentand 686.125.238 actiuni, respectiv 96,12 % din capitalul social total, din care un numar de 577.995.223 voturi pentru insemnand 84,24 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 35.245.301 voturi neexprimate (din care 35.245.301 voturi abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba alegerea d.lui Iuga Vasile ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.
 
5. Cu un numar de 686.125.238 total voturi exprimate, reprezentand 686.125.238 actiuni, respectiv 96,12  % din capitalul social total, din care un numar de 685.944.515 voturi pentru insemnand 99,97 % din capitalul social reprezentat in adunare si 180.723 voturi neexprimate (din care 180.723 voturi abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 
 
6. Cu un numar de 686.125.238 total voturi exprimate, reprezentand 686.125.238 actiuni, respectiv 96,12 % din capitalul social total, din care un numar de 686.125.238 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 26 mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 
7. Cu un numar de 686.125.238 total voturi exprimate, reprezentand 686.125.238 actiuni, respectiv 96,12 % din capitalul social total, din care un numar de 686.125.238 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 25 mai 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
Presedinte al Consiliului de Administratie                                     Director General
Marian Daniel Nastase Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL