Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 22 noiembrie 2022

Mar, 11/22/2022 - 14:59
I. In data de 22 noiembrie 2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
 
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI BT Maxim adm BT Asset Management SAI SA, Cluj, care deţine acţiuni reprezentând 0,0807 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Patlagica Constantin, care deţine acţiuni reprezentând 0,0003 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 72,54 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 495.323.171 total voturi exprimate, reprezentand 495.323.171  actiuni, respectiv 69,39 % din capitalul social total, din care un numar de 494.744.874 voturi impotriva insemnand 95,55 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 578.297 voturi pentru si 22.448.307 voturi neexprimate (din care  22.448.307 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, in varianta propusa de Consiliul de Administratie. 
 
2. Cu un numar de 517.771.478 total voturi exprimate, reprezentand 517.771.478 actiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un numar de 517.771.478 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
 
3. Cu un numar de 517.771.478 total voturi exprimate, reprezentand 517.771.478 actiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un numar de 517.771.478 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 23 decembrie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 
4. Cu un numar de 517.771.478 total voturi exprimate, reprezentand 517.771.478 actiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un numar de 517.771.478 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare,  toate voturile fiind valabile, se aproba data de 22 decembrie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
 
II. In data de 22 noiembrie 2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
FDI BT Maxim adm BT Asset Management SAI SA, Cluj, care deţine acţiuni reprezentând 0,0807 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Patlagica Constantin, care deţine acţiuni reprezentând 0,0003 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 72,54 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 444.884.655 total voturi exprimate, reprezentand 444.884.655 actiuni, respectiv 62,32 % din capitalul social total, din care un numar de 444.884.655  voturi pentru insemnand 85,92 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.886.823 voturi neexprimate (din care  72.886.823  voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba participarea Societatii, cu un aport in numerar, reprezentand echivalentul in lei la un curs de schimb ce va fi determinat ulterior de parti, al sumei de 43.514.190 Euro, la constituirea unei societati mixte in vederea construirii unei centrale electrice de 850 MW la Ișalnița. 
 
2. Cu un numar de 444.884.655 total voturi exprimate, reprezentand 444.884.655 actiuni, respectiv 62,32 % din capitalul social total, din care un numar de 444.884.655 voturi pentru insemnand 85,92 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.886.823 voturi neexprimate (din care  72.886.823 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si Directorului Financiar ai Societatii sa negocieze si sa semneze, impreuna, atat acordul asociatilor si actul constitutiv al noii societati, cat si orice alte documente necesare pentru finalizarea proiectului. Directorul General si/sau Directorul Financiar pot mandata o alta persoana pentru ducerea la indeplinire a celor mentionate anterior. 
 
3. Cu un numar de 517.769.369 total voturi exprimate, reprezentand 517.769.369 actiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un numar de 517.769.369 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 2.109 voturi neexprimate (din care 2.109 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 
 
4. Cu un numar de 517.769.369 total voturi exprimate, reprezentand 517.769.369 actiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un numar de 517.769.369 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 2.109 voturi neexprimate (din care  2.109 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba data de 23 decembrie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 
5. Cu un numar de 517.769.369  total voturi exprimate, reprezentand 517.769.369  actiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un numar de 517.769.369  voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 2.109 voturi neexprimate (din care  2.109 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba data de 22 decembrie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
 
Presedinte al Consiliului de Administratie                                   Director General
Marian Daniel Nastase                                                               Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL