Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 22 decembrie 2021

Mie, 12/22/2021 - 18:50
I. In data de 22 decembrie 2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
 
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Paval Holding S.R.L. Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
NN(L) International Romanian Equity Luxemburg, reprezentata de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romania, care deţine acţiuni reprezentând 0,0699 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0113 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 95,75 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992  actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 660.424.789 voturi impotriva insemnand 96,63 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 498.896  voturi pentru si 22.523.307  voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare a Societatii, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
 
2. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare,  toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
 
3. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 21 ianuarie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 
4. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992  actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 20 ianuarie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
II. In data de 22 decembrie 2021 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Paval Holding S.R.L. Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
NN(L) International Romanian Equity Luxemburg, reprezentata de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romania, care deţine acţiuni reprezentând 0,0699 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0113 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 95,75 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea contractelor de vanzare-cumparare de alumina calcinata incheiate de catre Societate in calitate de cumparator si Alum SA, in calitate de vanzator, cu privire la formula de pret si la extinderea perioadei de valabilitate a contractelor cu maxim 5 ani incepand cu 1 ianuarie 2022, pentru o cantitate anuala de pana la 420.000 tone. 
 
2. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie actele aditionale la contractele de vanzare-cumparare de alumina calcinata cu Alum SA precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus precum si sa desemneze persoanele imputernicite sa semneze, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale si documentele aferente.
 
3. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba completarea obiectului secundar de activitate cu doua activitati si anume; „Productia de energie electrica (cod CAEN 3511)” si „Alte activitati referitoare la sanatatea umana (Cod CAEN 8690)” si completarea, ca o consecinta, a Actului Constitutiv al Societatii, art. 6 alineatul 2 cu aceste doua obiecte secundare de activitate.
 
4. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, luand act de transferul unui numar de 386.795.344 actiuni emise de Societate de catre Vimetco NV prin aport la capitalul social al Vimetco PLC, se aproba modificarea art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 
     „(3) Actionarii societatii sunt: 
VIMETCO PLC, societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, avand sediul social in Nicosia, Cipru, str. Poseidonos nr.1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, inregistrata cu nr. HE424854, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %; 
PAVAL HOLDING S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J04/1405/2018, avand codul unic de inregistrare RO 39895050, cu un aport la capitalul social de 82.839.957,5 RON = 165.679.915 actiuni = 23,2117 %; 
FONDUL PROPRIETATEA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 78-80, et.7, sector 1, cu un aport la capitalul social de 36.442.357 RON = 72.884.714 actiuni = 10,2111 %; 
ALTI ACTIONARI cu un aport la capitalul social de 44.209.581 RON = 88.419.162 actiuni = 12,3874 %.”
 
5. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992  actiuni, respectiv  95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 
 
6. Cu un numar de 683.446.992  total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 21 ianuarie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 
 
7. Cu un numar de 683.446.992  total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 20 ianuarie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
Presedinte al Consiliului de Administratie   Director General
Marian Daniel Nastase Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL