Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 13 11 2018

Mar, 11/13/2018 - 15:17

I. In data de 13 noiembrie 2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;

 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

 • Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 94,40 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

 1. Cu un numar de 600.929.684 voturi pentru insemnand 89,18 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.714 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator domnul Marian Daniel Nastase, pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 13.11.2018 pana la 13.11.2022;
 2. Cu un numar de 600.929.684 voturi pentru insemnand 89,18 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.714 voturi impotriva, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator domnul Pavel Machitski, pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 13.11.2018 pana la 13.11.2022;
 3. Cu un numar de 600.929.684 voturi pentru insemnand 89,18 % din capitalul social reprezentat in adunare  si un numar de 72.884.714 voturi impotriva, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator domnul Aleksandr Barabanov, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, de la 20.12.2018 pana la 20.12.2022;
 4. Cu un numar de 600.929.560 voturi pentru insemnand 89,18 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.838 voturi impotriva, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator doamna Svetlana Pinzari, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, de la 20.12.2018 pana la 20.12.2022;
 5. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 6. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 5 decembrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 7. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 4 decembrie 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

II. In data de 13 noiembrie 2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

 • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;

 • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

 • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

 • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

 • Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 94,40 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii a 4 (patru) membri ai Consiliului de Administratie, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

 • Marian - Daniel Nastase – [date cu caracter personal] – Presedinte;

 • Serghei Gheorghe – [date cu caracter personal]  – Vicepresedinte;

 • Gheorghe Dobra – [date cu caracter personal]  – membru;

 • Pavel Machitski – [date cu caracter personal]  – membru;

 • Adrian Manaicu – [date cu caracter personal] – membru;

 • Aleksandr Barabanov – [date cu caracter personal]  – membru;

 • Svetlana Pinzari – [date cu caracter personal]  – membru”;

2. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

3. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 5 decembrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

4. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 4 decembrie 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

 

                    Presedinte al Consiliului de Administratie

                                    Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL