Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 08 aprilie 2022

Vin, 04/08/2022 - 13:36
I. In data de 08 aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.
 
Au participat urmatorii actionari:
 
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Paval Holding S.R.L. Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Nastase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 %  din capitalul social;
Nastase Genoveva, care deţine acţiuni reprezentând  0,0420 %  din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 95,75 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 553.075.621 voturi pentru insemnand 80,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 107.949.292 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Higer Igor, pentru un mandat valabil pana la 25.04.2023.
 
2. Cu un numar de 683.473.220  total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 553.075.621  voturi pentru insemnand 80,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 107.949.292  voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator d-na. Nastase Genoveva, pentru un mandat valabil pana la 25.04.2023.
 
3. Cu un numar de 683.473.220  total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220  actiuni, respectiv 95,75 %  din capitalul social total, din care un numar de 553.075.621 voturi pentru insemnand 80,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 107.949.292 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Voncu Dragos Adrian, pentru un mandat valabil pana la 25.04.2023.
 
4. Cu un numar de 683.473.220  total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220  actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 495.344.874 voturi impotriva insemnand 72,47 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 165.680.039  voturi pentru si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare a Societatii, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
 
5. Cu un numar de 683.473.220  total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220  actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.473.220 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
 
6. Cu un numar de 683.473.220  total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220  actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.473.220 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 10 mai 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 
7. Cu un numar de 683.473.220  total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220  actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.473.220 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 9 mai 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
II. In data de 08 aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.
III.
 
Au participat urmatorii actionari:
Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Paval Holding S.R.L. Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Nastase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
Nastase Genoveva, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 95,75 % din capitalul social.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un numar de 683.473.220   total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220  acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 575.523.928 voturi pentru însemnând 84,20 % din capitalul social reprezentat în adunare, un numar de 107.949.292 voturi împotrivă, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății ca o consecință a alegerii unor membri ai Consiliului de Administrație, astfel:
“(5) Componența Consiliului de Administrație este următoarea: 
• Năstase Marian– Daniel - [date cu caracter personal] – Președinte; 
• Pînzari Svetlana - [date cu caracter personal] - Vicepreședinte; 
• Dobra Gheorghe - [date cu caracter personal] - Membru; 
• Iuga Vasile - [date cu caracter personal] - Membru; 
• Burduja Marinel - [date cu caracter personal] - Membru; 
• Ciocîrlan Laurențiu - Gabriel - [date cu caracter personal] - Membru; 
• Truța Oana - Valentina - [date cu caracter personal] - Membru; 
• Cheța Voicu - [date cu caracter personal] - Membru; 
• Higer Igor - [date cu caracter personal] – Membru;
• Năstase Genoveva - [date cu caracter personal] – Membru;
• Voncu Dragoș -Adrian - [date cu caracter personal] – Membru‘‘.
 
2. Cu un număr de 683.473.220   total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220  acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 683.473.220  voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor și împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.
 
3. Cu un număr de 683.473.220   total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220  acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.473.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 10 mai 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 
 
4. Cu un număr de 683.473.220   total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 683.473.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 9 mai 2022 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, emis de A.S.F.
 
Presedinte al Consiliului de Administratie                                                  Director General
            Marian Daniel Nastase                                                                  Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL