Raport curent ulterior AGA O - 28 aprilie 2020

Mar, 04/28/2020 - 17:13

In data de 28 aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A., in conformitate cu  prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020

Au participat urmatorii actionari:

·      Vimetco NV, Olanda, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Paval Holding SRL, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fondul Proprietatea SA, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fondul de Pensii administrat privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A., Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fond de pensii administrat privat AZT VIITORUL TAU/ALLIIANZ PP, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 3,2690 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      SIF Moldova, Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fondul de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viata S.A., Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      SIF Muntenia, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1375 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fondul de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viata S.A., Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fond de pensii facultative AZT MODERATO/ALLIANZ PP, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0934 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Fond de pensii facultative AZT VIVACE/ALLIANZ PP, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Mesina Dragos Ion, care deţine acţiuni reprezentând 0,0001 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·      Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·      Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 96,42 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.    Cu un numar de 612.058.461 voturi pentru insemnand 88,93 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva, 72.884.852 voturi de abtinere si 800 voturi nule, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2019 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2019. 

Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali: 

- Venituri din vanzari:                 2.492.611 mii RON 

- Profit brut:                               57.963 mii RON 

- Rezultat operational:               (88.572) mii RON 

- Rezultatul anului:                    (152.901) mii RON 

- Total active:                            2.122.568 mii RON 

- Total capitaluri proprii:            741.546 mii RON 

 

Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali: 

- Venituri din vanzari:               2.777.801  mii RON 

- Profit brut:                             227.016  mii RON 

- Rezultatul operational:          99.241 mii RON 

- Rezultatul anului:                  (67.237) mii RON 

- Total active:                           2.462.026 mii RON 

- Total capitaluri proprii:           769.952 mii RON

2.    Cu un numar de 612.058.461 voturi pentru insemnand 88,93 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva,  72.884.852 voturi de abtinere si 800 voturi nule, toate voturile exprimate in mod secret in sedinta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Svetlana Pinzari, Serghei Gheorghe, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Pavel Machitski, Aleksandr Barabanov, Iuga Vasile, Burduja Marinel, Ciocirlan Laurentiu Gabriel, Truta Oana Valentina, Cheta Voicu si Pavel Priymakov, pentru anul 2019.

3.    Cu un numar de 612.058.461 voturi pentru insemnand 88,93 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva, 72.884.852 voturi de abtinere si 800 voturi nule, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2019.

4.    Cu un numar de 684.943.313 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 800 voturi nule, se aproba  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020,  avand urmatorii indicatori financiari principali: 

- Venituri din vanzari:              613.332 mii USD

- Costul vanzarilor:                  624.682 mii USD 

- EBIT:                                     35.094 mii USD 

- Profit:                                    15.185 mii USD

5.    Cu un numar de 684.943.313 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 800 voturi nule, se aproba Planul de investitii pentru anul 2020, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 24.052.000 USD.

6.    Cu un numar de 684.943.313 voturi pentru insemnand 99,52 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar 3.333.333 voturi impotriva  si 800 voturi nule, se aproba Programul de activitate pentru anul 2020.

7.    Cu un numar de 587.691.934 voturi pentru insemnand 85,39 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva,  97.251.379 voturi de abtinere si 800 voturi nule, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2020 membrilor Consiliului de Administratie sa fie in cuantum egal cu suma aprobata pentru anul anterior, in conformitate cu hotararea AGA nr. 651/21.01.2020.

8.    Cu un numar de 587.691.934 voturi pentru insemnand 85,39 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 76.218.047 voturi impotriva, 24.366.665 voturi de abtinere si 800 voturi nule, se aproba ca, limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2020, sa fie in cuantum egal cu limita generala aprobata pentru anul anterior.

9.    Cu un numar de 615.391.932 voturi pentru insemnand 89,41 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi de abtinere si 800 voturi nule, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului de audit, respectiv, de la 15.08.2020 pana la 15.08.2021. 

10. Cu un numar de 688.276.646 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 800 voturi nule, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

11. Cu un numar de 688.276.646 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare  si 800 voturi nule, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

12. Cu un numar de 688.276.646 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 800 voturi nule, se aproba data de 22 mai 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

13. Cu un numar de 688.276.646 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 800 voturi nule, se aproba data de 21 mai 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

         Presedinte al Consiliului de Administratie

                         Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra

   

Hide URL: 
Show URL