Raport curent notificare NN Group NV notificare prag detineri < 5 %

Lun, 11/15/2021 - 15:05

Eveniment important de raportat: Notificare  prag detineri < 5 %

Avand in vedere primirea notificarii din partea NN Group N.V. Olanda, inregistrata la Alro S.A. sub nr. 6175/12.11.2021, va transmitem prezentul raport curent intocmit in conformitate cu art. 74 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 (republicată) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la care se anexeaza notificarea sus mentionata.

Hide URL: 
Show URL