Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Joi, 12/28/2017 - 15:38

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea Vimetco Management Romania S.R.L., urmatoarea tranzactie, a carui valoare cumulata depaseste  50.000 EUR (cursul folosit este 4,6515 RON/EUR; 3,9133 RON/USD cu mentiunea ca valorile calculate nu includ TVA):

Vimetco Management Romania S.R.L.

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoare totala estimativa (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitati de plata

1.

1815/28.12.2017

Act aditional nr. 11 la contractul de consultanta nr. 4600002904/22.10.2008

5.750.000

-

-

In termen de 5 zile de la facturare.

 

                             Presedinte al Consiliul de Administratie                                         Director General

                                           Marian Daniel Nastase                                                     Gheorghe Dobra