Raport curent intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 si cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Lun, 11/27/2017 - 13:46

Va informam prin prezentul Raport curent ca societatea ALRO S.A. a incheiat cu societatea CENTRUL RIVERGATE S.R.L., urmatoarea tranzactie:

CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

Nr.

Numar si data

Obiect

Valoarea  totala estimativa (RON)

Creante reciproce

Garantii

Termene si modalitatide plata

1.

1695/27.11.2017

Act aditional nr.14 la contractul nr.2105/2009 privind cedarea pe termen nelimitat a dreptului de folosinta si exploatare, cu titlu gratuit, a mijloacelor de transport aflate in proprietatea Alro S.A. catre prestator Centrul Rivergate S.R.L., mentionate  in Anexa 6 rev. la Contractul nr.2105/2009- Mijloace fixe auto utilizate de Centrul Rivergate S.R.L. pentru indeplinirea obiectului contractului

-

-

-

-

 

                         Presedinte al Consiliul de Administratie                                        Director General

                                  Marian Daniel Nastase                                                         Gheorghe Dobra