Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Joi, 06/27/2013 - 16:11

In data de 27 iunie  2013  a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor  S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-aexprimat votul prin corespondenta;

·        S.C. Conef S.A., care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Gheorghe Dobra, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

 

Actionarii prezenti la Adunarea generala ordinara detin actiuni reprezentand 98,17% din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 700.715.745 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile exprimate in mod secret in sedinta, se alege ca membru al Consiliului de Administrație al Societății dl.Adrian Manaicu, pentru un mandat valabil de la data de 29.06.2013 pana la data de 29.06.2017.

2.   Cu un numar de 700.715.745  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea d-lui. Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

3. Cu un numar de 700.715.745  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 15 iulie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

 

In data de 27 iunie  2013 a avut loc  Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        S.C. Conef S.A., care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Gheorghe Dobra, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

 

Actionarii prezenti la Adunarea generala extraordinara detin actiuni reprezentand 98,17% din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 700.715.745 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea articolului 15, alin. (5) din Actul constitutiv al Societatii, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie de Administratie este urmatoarea:

• Marian-Daniel Năstase - născut la Bucureşti, România, în data de în 13.05.1972, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Poet Teodor Dumitru Neculuta nr. 56, sector 2, cetăţean român, CNP 1720513470039 - Presedinte;

• Frank Holger Mueller - nascut la data de 28.01.1957, in Weimar, Germania, domiciliat in Germania, Singen (Hohentwiel) Schlachthausstraße 31, identificat cu carte de identitate nr.686481599 eliberata de Autoritatile din Germania, valabila pana la data de 01.01.2018, cetatean german – Vicepreşedinte;

• Gheorghe Dobra - născut la Oinacu, sat Braniştea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, cetăţean român, CNP 1590225284389 – membru;

• Pavel Machitski, născut la data de 04.01.1983 în Irkutsk, Federatia Rusa, cu resedinta în Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 64, sector 4, legitimat cu pasaport tip P, nr. 099095350, cetătean britanic, CNP 7830104400028 – membru;

•   Adrian Manaicu, născut la data de 10.09.1964, în Pitesti, cu domiciliul în Bucuresti, str. Visana nr. 5, bl.43, sc.B, et.2, ap.54, sector 4, cetățean roman, CNP 1640910400202- membru.”

2. Cu un numar de 700.715.745  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3. Cu un numar de 700.715.745  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 15 iulie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararii luata in prezenta sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

 

                         Presedinte CA

                     Marian Daniel Nastase    

                            Director General

                            Gheorghe Dobra