Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Lun, 04/29/2013 - 17:43

In data de 29 aprilie  2013 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor  S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        S.C. Conef S.A., care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Popescu Buzeu Radu, care detine actiuni reprezentand 0,0070 % din capitalul social ;

·        Gheorghe Dobra,care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Marin Tudor, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Oprescu Cristian, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

 

Actionarii prezenti la Adunarea generala ordinara detin actiuni reprezentand 98,177 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 700.765.979 voturi pentru, insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba Raportul individual al administratorilor pentru anul 2012.

2. Cu un numar de 700.765.979 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2012.

3. Cu un numar de 700.765.979 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, toate exprimate in mod secret, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Frank Muller, Marian Daniel Nastase, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Svetlana Pinzari, pentru anul 2012.

4. Cu un numar de 627.881.279 voturi pentru insemnand 89,6 % din capitalul social reprezentat in adunare, 124 voturi de abtinere si un numar de 72.884.714 voturi care nu si-au exprimat optiunea, se ia act de Raportul individual al auditorului financiar pentru anul 2012.

5. Cu un numar de 627.881.279 voturi pentru insemnand 89,6 % din capitalul social reprezentat in adunare, 124 voturi de abtinere si un numar de 72.884.714 voturi care nu si-au exprimat optiunea, se ia act de Raportul consolidat al auditorului financiar pentru anul 2012.

6. Cu un numar de 700.765.979voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba Situatiile financiare individuale intocmite in baza Standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1286/2012, pentru anul 2012, cu urmatorii indicatori principali:

               - Venituri din vanzari: 2.300.639.822 RON

               - Profit brut: 419.334.735 RON

               - Profit din exploatare: 285.714. 493 RON

               - Pierderea/profitul anului: (155.270.970) RON

               - Total active: 2.281.298.410 RON

            Total capitaluri proprii: 1.184.214.070 RON

 

7. Cu un numar de 700.765.979voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba Situatiile financiare consolidate intocmite in baza Standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1286/2012, pentru anul 2012, cu urmatorii indicatori principali:

               - Venituri din vanzari: 2.348.901 mii RON

               - Profit brut: 384.055 mii RON

               - Profit din exploatare: 208.698 mii RON

               - Pierderea/profitul anului: (240.290) mii RON

               - Total active: 2.121.362 mii RON

            Total capitaluri proprii: 906.022 mii RON

 

8. Cu un numar de 700.765.979 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 pentru anul 2012.

9.Cu un numar de 627.881.403 voturi pentru insemnand 89,6 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, avand urmatorii indicatori financiari principali:

- venituri din vanzari: 628.157 mii USD

- costul vanzarilor: 571.534 mii USD

- EBIT: 14.567 mii USD

- pierdere: (7.211) mii USD

10. Cu un numar de 700.766.117 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2013.

11. Cu un numar de 700.766.117  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Planul de investitii pentru anul 2013, care prevede realizarea unor investitii in valoare totala de 18,854 mii USD.

12. Cu un numar de 700.766.117voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba remuneratia cuvenita pentru anul 2013 membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum egal cu suma aprobata pentru anul 2012 si anume 2500 USD brut lunar pentru fiecare administrator, platibili in lei.

13. Cu un numar de 627.881.403 voturi pentru insemnand 89,6 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.714 voturi impotriva, se aproba limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2013, reprezentand 0,5 % din cifra de afaceri realizata in anul 2012 (2.300.639.822 RON).

14. Cu un numar de 700.766.117voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea d-lui. Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

15. Cu un numar de 700.766.117voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare,  se aproba data de 22 mai 2013 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

 

                         Presedinte CA

                     Marian Daniel Nastase    

                            Director General

                            Gheorghe Dobra