Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Mie, 03/20/2013 - 11:51

In data de 20 martie  2013 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor  S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Templeton Frontier Markets Fund, care detine actiuni reprezentand 0,0068% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta ;

·        S.C. Conef S.A., care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Gheorghe Dobra,care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Ioana Racoti, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Marin Tudor, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Oprescu Cristian, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea generala ordinara detin actiuni reprezentand 98,177 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

  1. Cu un numar de 627.831.503 voturi pentru insemnand 89,59 % din capitalul social reprezentat in adunare  si 72.933.414 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca membru al Consiliului de Administratie al Societătii dl. Pavel Machitski, pentru un mandat valabil de la data de 20.03.2013 pana la data de 11.11.2014.
  2. Cu un numar de 700.764.917 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
  3. Cu un numar de 700.764.917 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 8 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararii luata in prezenta sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

In data de 20  martie  2013 a avut loc  Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Templeton Frontier Markets Fund, care detine actiuni reprezentand 0,0068% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        S.C. Conef S.A., care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;

·        Gheorghe Dobra,care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Ioana Racoti, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Marin Tudor, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Oprescu Cristian, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea generala extraordinara detin actiuni reprezentand 98,177%din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 627.880.203 voturi pentru insemnand 89,6 % din capitalul social reprezentat in adunare, si 72.884.714 voturi de abtinere,se aproba modificarea articolului 15, alin. (5) din Actul constitutiv al Societatii, astfel:

          “(5) Componenta Consiliului de Administratie de Administratie este urmatoarea:

•        Marian-Daniel Năstase - născut la Bucureşti, România, în data de în 13.05.1972, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Poet Teodor Dumitru Neculuta nr. 56, sector 2, cetăţean român, CNP 1720513470039 - presedinte;

•        Frank Holger Mueller - nascut la data de 28.01.1957, in Weimar, Germania, domiciliat in Germania, Singen (Hohentwiel) Schlachthausstraße 31, identificat cu carte de identitate nr.686481599 eliberata de Autoritatile din Germania, valabila pana la data de 01.01.2018, cetatean german – vicepreşedinte;

•        Adrian Manaicu – nascut la Pitesti, in data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, Strada Visana  nr. 5, bl.43, sc.B, et.2, ap.54, sector 4, cetatean roman, CNP  1640910400202 – membru;

•        Gheorghe Dobra- născut la Oinacu, sat Braniştea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, cetăţean român, CNP 1590225284389 - membru.

•        Pavel Machitski- născut la data de 04.01.1983 în Irkutsk, Federaţia Rusă, cu reşedinţa în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, sector 4, legitimat cu pasaport tip P, nr. 099095350, cetăţean britanic, CNP 7830104400028-membru

2.      Cu un numar de 700.764.917 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3.      Cu un numar de 700.764.917  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 8 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararii luata in prezenta sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

 

                         Presedinte CA

                     Marian Daniel Nastase    

                            Director General

                            Gheorghe Dobra