Raport curent contestatie tergiversare cauza dosar 954/2/2016

Mar, 07/06/2021 - 13:34

Eveniment important de raportat: Informare stadiu litigiu privind acțiunea civilă demarată de ALRO S.A. impotriva Consiliului Concurenței referitoare la cererea de anularea deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisă de către Consiliul Concurenței  

În dosarul nr. 954/2/2016 ce are ca obiect atât cererea de anulare act administrativ minută de sancționare, cât şi cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisă de către Consiliul Concurenței, urmare atasării dosarului nr.3536/2/2016,Curtea de Apel Bucureşti, la termenul de judecatădin data de 30.12.2019, a respins cererea de anulare a minutei de deliberări din data de 24.12.2015 a Plenului Consiliului Concurenței, ca inadmisibilă, căt şi cererea in anulare modificatăa Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. 82/24.12.2015, ca neintemeiată.       

Întrucât de la data pronunțării soluției, respectiv 30 decembrie 2019 şi pânăla data de 05.07.2021, instanța de judecatănu a motivat hotărarea,  societatea  ALRO S.A. a formulat contestație de tergiversare cauzăin dosarul nr.954/2/2016, contestație care a fost inregistratăpe rolul Curții de Apel Bucureşti, făcănd obiectul dosarului nr.4582/2/2021.

Cu privire la stadiul soluționării contestației menționate mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg şi investitorii.

Hide URL: 
Show URL