Raport curent conform Legii nr. 24/2017

Lun, 08/31/2020 - 12:27

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF S.A. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.) si cu societatea CONEF ENERGY S.R.L., urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc  50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)*

Garantii constituite

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Locator) –

CONEF S.A.

(Locatar)

863/13.08.2020

Act aditional nr.4 la contract de inchiriere nr.1366/2008

Prelungirea valabilitatii contractului pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioara automata, pe durate succesive de 4 ani

306.197

Creanta ALRO

7.588 

 

Datorii  ALRO

-

Dobanda la o rata de 12%/an, calculata lunar

 

Cu OP, pana in data de 10 a lunii urmatoare

2.

ALRO S.A.

(Locator) –

CONEF ENERGY S.R.L.

(Locatar)

898/27.08.2020

Act aditional nr.5 la contract de inchiriere nr.1071/2008

Prelungirea valabilitatii contractului pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioara automata, pe durate succesive de 2 ani

42.829

Creanta ALRO

239.591  

 

Datorii  ALRO

-

Dobanda la o rata de 12%/an, calculata lunar

 

Cu OP, pana in data de 10 a lunii urmatoare

Nota:* datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.07.2020.

 

                               Presedinte al Consiliului de Administratie                                               Director General 

                                               Marian Daniel Nastase                                                           Gheorghe Dobra  

 

Hide URL: 
Show URL