Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emi

Mie, 09/27/2017 - 15:13

Eveniment important de raportat:

Informare privind actiunea civila demarata de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. referitoare la pretenţii materiale ale producătorului de energie electrică, reprezentând pretinse beneficii nerealizate din contractul bilateral cu Alro.

Societatea Alro S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in litigiul promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. ce face obiectul dosarului nr.13264/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in urma apelului promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., la termenul de judecata din data de 26 septembrie 2017,  instanta a ramas in pronuntare, iar in urma deliberarii a respins apelul ca nefondat.Solutia instantei poate fi atacata cu recurs in termen de 30 zile de la comunicare.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                 Director General

                                                Marian Daniel Nastase                                               Gheorghe Dobra