Raport curent conform art.113 pct.A lit.j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emi

Mie, 09/27/2017 - 15:06

Eveniment important de raportat:

Informare privind actiunea civila demarata de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. referitoare la pretenţii materiale ale producătorului de energie electrică, reprezentând pretinse beneficii nerealizate din contractul bilateral cu Alro.

Societatea Alro S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in litigiul promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A. ce face obiectul dosarului nr.13264/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in urma apelului promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., la termenul de judecata din data de 26 septembrie 2017,  instanta a ramas in pronuntare, urmand ca dupa comunicarea solutiei societatea Alro S.A. sa informeze in timp util publicul larg si investitorii.

Societatea Alro S.A. considera apelul ca fiind nefondat si va face toate demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor companiei si actionarilor acesteia.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                 Director General

            Marian Daniel Nastase                                                  Gheorghe Dobra