Raport curent conform art. 92 ind. 3 din Legea nr. 24/2017 (CONEF GAZ S.R.L.)

Joi, 10/01/2020 - 20:24

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea  CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, in data de 01 octombrie 2020 o tranzactie noua in baza unui contract de achizitie. a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, respectiv in perioada 01.09.2019 - 31.08.2020, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii. conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON, dupa cum urmeaza: 

§  Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, incheiate/executate in perioada 01.09.2019 – 31.08.2020 in valoare totala de 43.707.295 RON.

§  Detalii privind contractul incheiat in data de 1 octombrie 2020 de ALRO S.A. in calitate de cumparator cu societatea CONEF GAZ S.R.L. in calitate de vanzator, in valoare estimata de 30.597.760 RON. 

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni;
2017 Financial Statement Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1
2017 Financial Statement Anexa 3 – Raportarea contractului incheiat in data de 01 octombrie 2020 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 august 2020

Hide URL: 
Show URL