Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO S.A. & VIMETCO EXTRUSION S.R.L.);

Vin, 01/15/2021 - 16:17

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), in data 15 Ianuarie 2021, tranzactii noi in baza unor contracte de prestare servicii, furnizare ape si inchiriere, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data 15 Ianuarie 2021 de ALRO S.A. si VIMETCO EXTRUSION S.R.L., continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiilor , descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate in data de 15 Ianuarie 2021 si a soldurilor creantelor si datoriilor reciproce la data de 31 Decembrie 2020

Hide URL: 
Show URL