Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO SA & VIMETCO EXTRUSION SRL)

Mar, 12/08/2020 - 17:35

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), in data de 8 Decembrie 2020, o tranzactie noua, in baza unui contract de vanzare, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON.

 Detalii privind tranzactia incheiata in data de 8 Decembrie 2020 de ALRO S.A., in calitate de vanzator, cu VIMETCO EXTRUSION S.R.L., in calitate de cumparator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.  

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiei incheiate in data de 8 Decembrie 2020 si a soldurilor creantelor si datoriilor reciproce la data de 31 Octombrie 2020

Hide URL: 
Show URL