Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Mie, 01/20/2021 - 17:38

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in luna decembrie 2020, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, care depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON, dupa cum urmeaza: 

§  Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea ALUM S.A. Tulcea, executate in luna decembrie 2020, in valoare totala de 50.162.111 RON.

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in luna Decembrie 2020
2017 Financial Statement Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1
2017 Financial Statement Anexa 3 - Raportarea soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2020

Hide URL: 
Show URL