Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Lun, 12/28/2020 - 17:15

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea ALUM SA Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), in data de 28 Decembrie 2020, o tranzactie noua, in baza unui contract de vanzare energie electrica, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 28 Decembrie 2020 de ALRO S.A., in calitate de vanzator si ALUM SA Tulcea, in calitate de cumparator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiei incheiate in data de 28 Decembrie 2020 si a soldurilor creantelor si datoriilor reciproce la data de 30 noiembrie 2020

Hide URL: 
Show URL