Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO SA & ALUM SA)

Joi, 12/17/2020 - 17:14

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in luna Noiembrie 2020, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), următoarele tranzacții, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societateaALUM S.A. Tulcea, executate in luna Noiembrie 2020, in valoare totala de48.027.682 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in luna Noiembrie 2020;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Noiembrie 2020.
Hide URL: 
Show URL