Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Mar, 11/17/2020 - 16:03

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in luna Octombrie 2020, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), următoarele tranzacții, care depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON, dupa cum urmeaza:

 §  Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea ALUM S.A. Tulcea, executate in luna Octombrie 2020, in valoare totala de 50.765.274 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

2017 Financial Statement Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in luna Octombrie 2020
2017 Financial Statement Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1
2017 Financial Statement Anexa 3 - Raportarea soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Octombrie 2020

Hide URL: 
Show URL