Raport curent conform art. 92 ind 3 din Legea nr. 24/2017 (ALRO SA & ALUM SA)

Vin, 10/30/2020 - 15:45

 Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), in data de 30 octombrie 2020 o tranzactie noua in baza unui contract de comodat a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 30 octombrie 2020 de ALRO S.A., in calitate de comodant, cu ALUM S.A. Tulcea, in calitate de comodatar, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Anexa1 Anexa 1 - Raportarea tranzactiei incheiate in data de 30 octombrie 2020 si a soldurilor creantelor si datoriilor reciproce la data de 30 Septembrie 2020

Hide URL: 
Show URL