Raport curent conform art. 92³ din Legea nr. 24/2017 (ALUM S.A. & Sierra Mineral Holdings 1 Limited)

Lun, 05/31/2021 - 15:25

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A., filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea Sierra Mineral Holdings 1 Limited, filiala a ALRO S.A., în data de 31 Mai 2021, o tranzacție nouă in baza unui contract de achizitie bauxita, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2020, in valoare de 51.598.374 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 31 Mai 2021 de ALUM S.A., in calitate de cumparator si Sierra Mineral Holdings 1 Limited, in calitate de vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Hide URL: 
Show URL