Raport curent conform art. 92³ din Legea nr. 24/2017 (ALRO S.A. & ALUM S.A.)

Lun, 03/22/2021 - 22:41

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in luna februarie 2021, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON si a incheiat in data de 22 martie 2021 un nou contract, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societateaALUM S.A. Tulcea, executate in luna februarie 2021, in valoare totala de 39.810.093 RON.
  • Detalii privind contractul incheiat in data de 22 martie 2021 de ALRO S.A. in calitate de comodant, cu societatea ALUM S.A. Tulcea, in calitate de comodatar.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in luna februarie 2021;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea contractului incheiat in data de 22 martie 2021 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 28 februarie 2021.
Hide URL: 
Show URL