Raport curent conform art. 92³ alin.7 din Legea nr. 24/2017 si art.144 lit.(B) alin.4 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Joi, 07/29/2021 - 19:35

Eveniment important de raportat:Publicarea Raportului auditorului financiar pentru tranzactiile raportate in temeiul art. 923 din Legea nr.24/2017- Semestrul I  2021

Societatea ALRO S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la emiterea raportului auditorului financiar al societatii in ceea ce priveste tranzactiile incheiate conform art. 923din Legea nr.24/2017 si raportate in cursul semestrului I 2021.

Raportul auditorului financiar este disponibil si pe website-ul societatii www.alro.ro, Sectiunea Relatii cu investitorii - Raportari financiare - Situatii financiare 2021.

Raportul auditorului financiar este atasat prezentului raport curent:

Hide URL: 
Show URL