Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Joi, 10/17/2019 - 16:28

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., urmatoarea tranzactie a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.crt.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a

actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)*

Garantii constituite,

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Cumparator) –

CONEF GAZ S.R.L.

(Vanzator)

990/17.10.2019

Act aditional nr.20 la contractul de vanzare gaze naturale nr.114/2010

Act aditional nr. 20 la contractul nr.114/2010 avand ca obiect prelungirea valabilitatii contractului pana la 30 septembrie 2020, modificare clauze contractuale privind modalitatea de transmitere a nominalizarilor de catre cumparator, stabilirea penalitatilor zilnice/lunare pentru cantitatile zilnice/lunare nepreluate in afara limitelor de flexibilitate si a celor preluate peste limitele de flexibilitate, stabilirea pretului si parametrilor tehnici de furnizare a cantitatii de gaze contractata in perioada 01 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020

50.232.000

Creanta ALRO

-

 

Datorii ALRO

2.667

vezi Nota **

 

 

 

Plata in avans cu regularizare pana in data de 15 a lunii urmatoare livrarii

 

Nota:

* Datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 30.09.2019.

** Nu exista garantii constituite.

In cazul in care, Cumparatorul, din alte motive decat Forta Majora, nu si-a respectat obligatia de a prelua cantitatile contractuale conform Art.5.1. Vanzatorul va solicita penalitati zilnice/lunare ce se vor calcula astfel:

  • pentru cantitatile zilnice/lunare nepreluate in afara limitelor de flexibilitate conform Art.5.1. Vanzatorul va solicita penalitati echivalente cu 3% din Pretul Contactual;

  • pentru cantitatile zilnice/lunare preluate peste limitele de flexibilitate conform Art.5.1. Vanzatorul va solicita penalitati echivalente de 7% din Pretul Contractual.

                         Presedinte al Consiliului de Administratie                                     Director General

                                        Marian Daniel Nastase                                                Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL