Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Mie, 08/14/2019 - 14:43

 

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L. si ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat la A.S.F.) urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)**

Garantii constituite,

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P080519

Act aditional nr.4 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3050/2019

 

In conformitate cu legislația privind gestionarea ambalajelor (Legea nr.249 / 2015 privind modul de gestionare a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare), s-a convenit asupra noilor condiții care trebuie aplicate pentru toate livrările în perioada iunie 2019 - decembrie 2019

 

-

Creanta ALRO

27.541.465

Datorii ALRO

397.878

-

 

 

 

 

 

Maxim 45 zile

de la livrare

2.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P080519-153

Act aditional nr.5 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3050/2019

Modificarea primei de prelucrare pentru cantitatea de 6.127Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082 ce se va livra in perioada iulie - septembrie 2019

55.003.667*

Creanta ALRO

27.541.465

Datorii ALRO

397.878

-

 

 

Maxim 45 zile

de la livrare

3.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – ALUM S.A.

(Cumparator)

847/13.08.2019

Contract de vanzare-cumparare nr.4600016626/2019

Contract de vanzare-cumparare produse metalurgice

438.925,60

Creanta ALRO

484.113

Datorii ALRO

8.089

 

- Vanzatorul va plati o penalitate de 0,1% din valoarea marfii nelivrata in termen, pentru fiecare zi de intarziere;

- Cumparatorul va plati o penalitate de 0,1% din valoarea sumei neplatita in termen, pentru fiecare zi de intarziere

 

 

 

 

 

OP la 30 de zile de la livrare sau compensare

 

Nota:

*aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului raportat in 14.02.2019.

** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.07.2019.

 

                  Presedinte al Consiliului de Administratie                           Director General

                                 Marian Daniel Nastase                                      Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL