Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Mar, 07/09/2019 - 12:47

 

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., urmatoarea tranzactie a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

Nr.crt.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a

actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)

Garantii constituite,

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Cumparator) –

CONEF GAZ S.R.L.

(Vanzator)

718/05.07.2019

Act aditional nr.19 la contractul de vanzare gaze naturale nr.114/2010

Act aditional nr.19 la contractul nr.114/2010 avand ca obiect modificare clauze contractuale privind modalitatea de transmitere a nominalizarilor de catre cumparator, stabilirea formulelor de calcul aferente penalitatilor pentru nerespectarea obligatiei de preluare a cantitatilor contractuale, stabilirea

parametrilor tehnici de furnizare a cantitatii de gaze contractata in perioada aprilie-septembrie 2019

26.332.837*

-

 

vezi Nota **

 

 

 

Plata in avans cu regularizare pana in data de 15 a lunii urmatoare livrarii

 

Nota:

* aceasta valoare se regaseste in valoarea actului aditional nr.18 la contractul nr.114/2010, raportat in 02.11.2018.

**Nu exista garantii constituite.

Vanzatorul poate solicita penalitati lunare ce se vor calcula astfel:

i. Pentru cantitatile lunare consumate ce sunt peste flexibilitatea de 105% fata de Cantitatea Contractata valoarea penalitatilor va fi:

Pen=(Px*110%-Pc)*Qdif unde:

Pen= valoarea penalitatilor in luna de consum

Pc= Pretul Contractual conform Contract

Px= preţul mediu lunar in luna de consum, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, aferent produselor pentru ziua următoare tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul întregii luni gaziere pentru care a fost calculata penalitatea.

Qdif=diferenta Cantitatea Contractata si cea efectiv preluata conform procesului verbal semnat de Operatorul de Transport pentru luna de livrare.

ii. Pentru cantitatile lunare consumate ce sunt sub flexibilitatea de 95% fata de Cantitatea Contractata valoarea penalitatilor va fi:

Pen=(Pc-Px*90%)*Qdif unde:

Pen= valoarea penalitatilor in luna de consum

Pc= Pretul Contractual conform Contract

Px= preţul mediu lunar in luna de consum, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, aferent produselor pentru ziua următoare tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul întregii luni gaziere pentru care a fost calculata penalitatea.

Qdif= diferenta dintre Cantitatea Contractata si cea efectiv preluata conform procesului verbal semnat de Operatorul de Transport pentru luna de livrare.

Vanzatorul/Cumparatorul poate solicita penalitati zilnice ce se vor calcula astfel:

i. Pentru cantitatile zilnice consumate ce sunt peste flexibilitatea de 105% fata de Cantitatea Contractata zilnic valoarea penalitatilor va fi:

Pen=(Px*110%-Pc)*Qdif unde:

Pen= valoarea penalitatilor in luna de consum

Pc= Pretul Contractual conform Contract

Px= preţul mediu zilnic, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare aferent produselor pentru ziua următoare tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul întregii zile gaziere pentru care a fost calculata penalitatea

Qdif= diferenta dintre consumul zilnic efectiv conform platformei GMOIS Transgaz si Cantitatea Zilnica Contractata.

ii. Pentru cantitatile zilnice consumate ce sunt sub flexibilitatea de 95% fata de Cantitatea Contractata zilnic valoarea penalitatilor va fi:

Pen=(Pc-Px*90%)*Qdif unde:

Pen= valoarea penalitatilor in luna de consum

Pc= Pretul Contractual conform Contract

Px= preţul mediu zilnic, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare aferent produselor pentru ziua următoare tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul întregii zile gaziere pentru care a fost calculata penalitatea

Qdif= diferenta dintre Cantitatea Zilnica Contractata si consumul zilnic efectiv conform platformei GMOIS Transgaz.

 

                                    Presedinte al Consiliului de Administratie                              Director General

                                                    Marian Daniel Nastase                                        Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL