Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Joi, 07/30/2020 - 16:06

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat la A.S.F.) si cu societatea RIVERGATE FIRE S.R.L., urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc  50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)**

Garantii constituite

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Furnizor ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Consumator)

788/21.07.2020

Act aditional nr.11 la contractul de  furnizare energie electrica nr.01/2007

Prelungirea contractului de furnizare energie electrica, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata

1.725.849

Creanta ALRO

27.474.841

 

Datorii  ALRO

398.550

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 4 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se semneaza Procesul Verbal prin care se stabilesc datele de masurare, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere

2.

ALRO S.A.

(Furnizor ) – ALUM S.A.

(Consumator)

789/21.07.2020

Act aditional nr.27 la contractul de  furnizare energie electrica nr.02/2006

Prelungirea contractului de  furnizare energie electrica, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata

 

16.794.094

 

Creanta ALRO

505.368

 

Datorii  ALRO

64.797.476

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere

3.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P072320-223

Act aditional nr.5 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3173/2020

Suplimentarea cantitatii contractate in luna iunie 2020 cu 300 to. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082 si stabilirea primei de prelucrare

2.317.517

Creanta ALRO

27.474.841

 

Datorii  ALRO

398.550

-

 

 

Maxim 45 zile de la livrare

4.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P072320-226

Act aditional nr.6 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3173/2020

Suplimentarea cantitatii contractate in perioada iulie-septembrie 2020       cu 700 to. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082, si stabilirea primei de prelucrare pentru livrarile din Q3/2020

51.849.009*

Creanta ALRO

27.474.841

 

Datorii  ALRO

398.550

-

 

 

Maxim 45 zile de la livrare

5.

ALRO S.A.

(Locatar) –RIVERGATE FIRE S.R.L.

(Locator)

809/27.07.2020

Contract de chirie echipamente

nr.4600017557/2020

Inchirierea de catre locatar a sistemelor de masurare a temperaturii umane

399.725

Creanta ALRO

1.517 

 

Datorii  ALRO

926.263

-

Cu OP la 10 zile de la primirea facturii 

 

Nota:

* pentru cantitatea de 5.886 to. valoarea a fost raportata in data de 04.02.2020.

** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 30.06.2020.

 

              Presedinte al Consiliului de Administratie                      Director General 

                             Marian Daniel Nastase                                   Gheorghe Dobra    

Hide URL: 
Show URL