Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Vin, 07/17/2020 - 13:45

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea DEDEMAN S.R.L., urmatoarea tranzactie a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.crt.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului 

act juridic

Valoarea totala a 

actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)*

Garantii constituite,

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Cumparator) – 

DEDEMAN S.R.L.

(Vanzator)

783/13.07.2020

Act aditional nr.1 la contractul de vanzare nr.9/2019

Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 30.06.2021 si beneficierea de catre cumparator din partea vanzatorului a unui plafon maxim de credit reprezentand valoarea marfurilor vandute cu plata la termen 

150.000

Creanta ALRO

-

Datorii  ALRO

14.631,24

Penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere 

 

Cu OP la 30 de zile de la emiterea facturii fiscale

 

Nota

        * datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 30.06.2020.

 

         Presedinte al Consiliului de Administratie                 Director General 

                         Marian Daniel Nastase                             Gheorghe Dobra  

Hide URL: 
Show URL