Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Joi, 05/28/2020 - 12:35

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., urmatoarea tranzactie a carei valoare cumulata depaseste 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.crt.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului 

act juridic

Valoarea totala a 

actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)

Garantii constituite,

penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Cumparator) – 

CONEF GAZ S.R.L.

(Vanzator)

668/27.05.2020

Act aditional nr.22 la contractul de vanzare gaze naturale nr.114/2010

Stabilirea pretului contractual pentru perioada de livrare cuprinsa in intervalul    01 iunie 2020-30 septembrie 2020

13.031.200*

 

-

-

 

Plata in avans cu regularizare pana in data de 15 a lunii urmatoare livrarii

Nota:

* Aceasta valoare se regaseste in valoarea actului aditional nr. 21 la contractul nr.114/2010, raportat  in 31.12.2019.

 

                      Presedinte al Consiliului de Administratie                                       Director General 

                                     Marian Daniel Nastase                                                      Gheorghe Dobra  

Hide URL: 
Show URL