Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Mar, 04/14/2020 - 10:42

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc  50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

 

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)*

Garantii constituite

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P031720-40

Act aditional nr.1 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3173/2020

Suplimentarea cantitatii contractate in luna februarie 2020 cu 350 Mt. +/- 5% bare de aluminiu, tipul 6060i/6063/6005 si 6082F

2.961.856

Creanta ALRO

27.232.290

 

Datorii  ALRO

409.775

-

 

 

Maxim 45 zile de la livrare

2.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P041020-59

Act aditional nr.2 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3173/2020

Modificarea primei de prelucrare pentru cantitatea de 5.926 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082 ce se va livra in perioada 

aprilie - iunie 2020

44.939.878**

Creanta ALRO

27.232.290

 

Datorii  ALRO

409.775

-

 

 

Maxim 45 zile de la livrare

3.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P 041320–67

Act aditional nr.3 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3173/2020

Stabilirea conditiilor de facturare pentru cantitatea livrata in avans fata de cota contractuala

 

-

 

Creanta ALRO

27.232.290

 

Datorii  ALRO

409.775

-

 

 

Maxim 45 zile de la livrare

4.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

P041320-112

Act aditional nr.4 la contractul de vanzare cumparare nr.

I 3173/2020

Suplimentarea cantitatii contractate in luna aprilie 2020 cu 390 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082 si stabilirea primei de prelucrare

2.960.250

Creanta ALRO

27.232.290

 

Datorii  ALRO

409.775

-

 

 

Maxim 45 zile de la livrare

Nota:

* datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.03.2020.

** aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului raportat  in 04.02.2020.

 

                  Presedinte al Consiliului de Administratie                                           Director General 

                                  Marian Daniel Nastase                                                         Gheorghe Dobra  

Hide URL: 
Show URL