Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

Mie, 03/11/2020 - 13:57

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)**

Garantii constituite

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

ALRO S.A.

(Prestator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Beneficiar)

261/12.02.2020

Act aditional nr.4 la contractul de prestari servicii nr.40003531/2016

Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2020 si stabilirea pretului prestatiei

2.065.983

Creanta ALRO

15.387.485

 

Datorii ALRO

372.803

-

Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii

2.

ALRO S.A.

(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Cumparator)

262/12.02.2020

Act aditional nr.5 la contractul de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata nr.40003072/2015

Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2020 si stabilirea preturilor de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata

65.153

Creanta ALRO

15.387.485

 

Datorii ALRO

372.803

-

Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii

3.

ALRO S.A.

(Locator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Locatar)

263/12.02.2020

Act aditional nr.18 la contractul de inchiriere nr.2347/2006

Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2020, stabilirea costurilor la utilitati aferente anului 2020 si stabilirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor

190.944

Creanta ALRO

15.387.485

 

Datorii ALRO

372.803

-

Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii

4.

ALRO S.A.

(Prestator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Beneficiar)

264/12.02.2020

Act aditional nr.5 la contractul de prestari servicii nr. 40003370/2015

Stabilirea pretului prestatiilor si prelungirea contractului pana la 31.12.2020

687.000

Creanta ALRO

15.387.485

 

Datorii ALRO

372.803

-

 

 

Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii

5.

ALRO S.A.

(Furnizor ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Consumator)

399/04.03.2020

Act aditional nr.10 la contractul de furnizare energie electrica nr.01/2007

Inlocuirea anexei nr.3

privind pretul contractual

1.755.951*

Creanta ALRO

15.387.485

 

Datorii ALRO

372.803

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 4 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se semneaza Procesul Verbal prin care se stabilesc datele de masurare, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere

6.

ALRO S.A.

(Cumparator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.

(Vanzator)

424/06.03.2020

Act aditional nr.6 la contractul de vanzare deseuri nepericuloase nr.4600008580

/2013

Prelungirea contractului pana la data de 31.12.2020, stabilirea pretului contractual si cantitatii estimate de deseuri:

260 tone +/- 10%

1.456.875

Creanta ALRO

15.387.485

 

Datorii ALRO

372.803

-

90 zile de la emiterea facturii

si compensare

7.

ALRO S.A.

(Furnizor ) – ALUM S.A.

(Consumator)

273/13.02.2020

Act aditional nr.26 la contractul de furnizare energie electrica nr.02/2006

Inlocuirea anexei nr.3

privind pretul contractual

 

14.710.849 *

 

Creanta ALRO

707.517

 

Datorii ALRO

33.738.561

-

- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;

- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere

 

Nota :

* aceasta valoare estimativa inlocuie valoarea raportata in data de 04.02.2020;

** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 29.02.2020.

 

                  Presedinte al Consiliului de Administratie                      Director General

                              Marian Daniel Nastase                                       Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL