Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALUM S.A. & Sierra Mineral Holdings 1 Limited)

Mie, 06/08/2022 - 17:09

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin. 12 din Legea nr.24/2017 – Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A., filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea Sierra Mineral Holdings 1 Limited, filiala a ALRO S.A. in data de 08 Iunie 2022, o tranzactie noua in baza contractului de achizitie bauxita, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2021, in valoare de 53.659.613 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 08 Iunie 2022 de ALUM S.A., in calitate de Cumparator si Sierra Mineral Holdings 1 Limited, in calitate de Vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                    Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                                                 Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL