Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALUM S.A. & CONEF GAZ SRL)

Joi, 05/19/2022 - 17:53

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A. filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea  CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in data de 19 Mai 2022 o tranzactie noua in baza contractului de achizitie si a executat in perioada 01.03.2022 – 30.04.2022, urmatoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2021, in valoare de 53.659.613 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALUM S.A., filiala ALRO S.A., cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului Alro, executate in perioada 01.03.2022 – 30.04.2022 in valoare totala de 47.275.451 RON.
  • Detalii privind tranzactia incheiata in data de 19 Mai 2022 de ALUM S.A., filiala ALRO, in calitate de cumparator cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in calitate de vanzator, in valoare estimata de 20.959.080 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.03.2022 – 30.04.2022;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea tranzactiei incheiata in data de 19 mai 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 aprilie 2022.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                                 Director General

             Marian Daniel Nastase                                                                                                                Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL