Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALUM S.A. & CONEF GAZ SRL)

Vin, 04/29/2022 - 18:21

Eveniment important de raportat:Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108alin. 3 si alin. 12 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALUM S.A. filiala a ALRO S.A., a incheiat cu societatea  CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in data de 29 Aprilie 2022 o tranzactie noua in baza contractului de achizitie, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2021, in valoare de 53.659.613 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 29 Aprilie 2022 de ALUM S.A., filiala ALRO, in calitate de cumparator, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun a Grupului ALRO, in calitate de vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                          Director General

Marian Daniel Nastase                                                                       Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL