Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & Vimetco Management Romania SRL)

Vin, 11/10/2023 - 18:40

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 10 Noiembrie 2023 cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.) o tranzactie noua, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de 63.083.755 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societateaVIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L., executate in perioada
    01 Noiembrie 2022 – 31 Octombrie 2023 in valoare totala de 11.546.881 RON.
  • Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de 10 Noiembrie 2023 de ALRO S.A. in calitate de Cumparator, cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.in calitate de Vanzator, in valoare estimata de 411.324.576RON.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 Noiembrie 2022 – 31 Octombrie 2023;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea tranzactiei nou incheiata in data de 10 Noiembrie 2023 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Octombrie 2023.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                  Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                              Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL