Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & Vimetco Management Romania SRL)

Vin, 05/31/2024 - 14:48

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport Curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 31 Mai 2024 cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. o tranzactie noua, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2023, in valoare de 43.468.272 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L., executate in perioada 01 - 30 Aprilie 2024 in valoare totala de 12.153.542 RON.
  • Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de 31 Mai 2024 de ALRO S.A. in calitate de Cumparator/Consumator, cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. in calitate de Vanzator/Furnizor, in valoare estimata de 172.559.041 RON.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 – 30 Aprilie 2024;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea tranzactiei nou incheiate in data de 31 Mai 2024 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Aprilie 2024.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat. 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                 Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                              Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL