Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & Vimetco Management Romania SRL)

Lun, 04/29/2024 - 13:12

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport Curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 29 Aprilie 2024 cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. o tranzactie noua, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2023, in valoare de 43.468.272 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L., executate in perioada 01 - 31 Martie 2024 in valoare totala de 11.537.368 RON.
  • Detalii privind tranzactiile nou incheiata in data de 29 Aprilie 2024 de ALRO S.A. cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L., in valoare estimata de 200.715.044  RON.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 – 31 Martie 2024;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea tranzactiei nou incheiate in data de 29 Aprilie 2024 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Martie 2024.

 

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                 Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                              Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL