Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.)

Mar, 02/27/2024 - 16:33

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 27 Februarie 2024 cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. o tranzactie noua a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de 63.083.755 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 27 Februarie 2024 de ALRO S.A., in calitate de Cumparator/Consumator si VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L., in calitate de Vanzator/Furnizor, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                           Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                       Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL