Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.,)

Joi, 02/15/2024 - 19:41

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport Curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 15 Februarie 2024 cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. o tranzactie noua, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de 63.083.755 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L., executate in perioada 01 - 31 Ianuarie 2024 in valoare totala 18.846.522 RON.
  • Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de 15 Februarie 2024 de ALRO S.A. in calitate de Cumparator/Consumator, cu societatea VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.in calitate de Vanzator/Furnizor, in valoare estimata de 295.575.415 RON.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 - 31 Ianuarie 2024;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea tranzactiei nou incheiata in data de 15 Februarie 2024 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Ianuarie 2024.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                 Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                              Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL