Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & VIMETCO EXTRUSION SRL)

Lun, 08/30/2021 - 18:18

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), in data 30 August 2021, o tranzactie noua in baza unui contract de inchiriere echipamente, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2020, in valoare de 51.598.374 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data 30 august 2021 de ALRO S.A., in calitate de locatar si VIMETCO EXTRUSION S.R.L., in calitate de locator continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Hide URL: 
Show URL