Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & Vimetco Extrusion SRL)

Lun, 05/15/2023 - 18:04

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 15 Mai 2023 cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.) doua tranzactii noi, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2022, in valoare de 70.644.348 RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L., executate in perioada 01 Martie – 30 Aprilie 2023 in valoare totala de 69.696.389 RON.
  • Detalii privind tranzactiile nou incheiate in data de 15 Mai 2023 de ALRO S.A. in calitate de Vanzator/Locator, cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. in calitate de Cumparator/Locatar, in valoare estimata de 102.194.181 RON.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 Martie – 30 Aprilie 2023;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea tranzactiilor nou incheiate in data de 15 Mai 2023 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Aprilie 2023.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat. 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                 Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                              Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL