Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & Vimetco Extrusion SRL)

Vin, 10/14/2022 - 18:14

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in perioada 01 – 30 Septembrie 2022, cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), următoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2022, in valoare de 53.695.300 RON si a incheiat o tranzactie noua in data de 14 Octombrie 2022, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L., executate in perioada 01 – 30 Septembrie 2022 in valoare totala de 40.069.307 RON.
  • Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de 14 Octombrie 2022 de ALRO S.A. in calitate de Vanzator, cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. in calitate de Cumparator, in valoare estimata de 129.032.574RON.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 – 30 Septembrie 2022;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea tranzactiei nou incheiata in data de 14 Octombrie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Septembrie 2022.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat. 

 

     Presedinte al Consiliului de Administratie                                               Director General

                  Marian Daniel Nastase                                                              Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL