Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & VIMETCO EXTRUSION S.R.L.)

Vin, 07/15/2022 - 16:13

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in perioada 01 Mai 2022 – 30 Iunie 2022, cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), următoarele tranzactii, caredepasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2021, in valoare de 53.659.613 RON si a incheiat o tranzactie noua in data de 15 Iulie 2022, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L., executate in perioada 01 Mai 2022 – 30 Iunie 2022 in valoare totala de 86.505.701 RON.
  • Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de 15 Iulie 2022 de ALRO S.A. in calitate de Vanzator, cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. in calitate de Cumparator, in valoare estimata de 146.815.500RON.

 Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 Mai 2022 – 30 Iunie 2022;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 – Raportarea tranzactiei nou incheiate in data de 15 Iulie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Iunie 2022.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

              Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                   Director General

                            Marian Daniel Nastase                                                                                                  Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL