Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & VIMETCO EXTRUSION SRL)

Mie, 06/29/2022 - 15:27

Eveniment important de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 29 Iunie 2022 cu societatea VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), doua tranzactii noi a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depasestecumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2021, in valoare de 53.659.613 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data 29 Iunie 2022 de ALRO S.A., in calitate de Furnizor si VIMETCO EXTRUSION S.R.L., in calitate de Consumator/Beneficiar, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei , descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentatein Anexa 1.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

     Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                   Director General

                     Marian Daniel Nastase                                                                                                Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL