Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & CONEF GAZ SRL)

Joi, 05/19/2022 - 17:47

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, in data de 19 Mai 2022, un contract nou, a carui valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni,depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2021, in valoare de 53.659.613RON, dupa cum urmeaza:

  • Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, incheiate/executate in perioada 01 Martie 2022 – 30 Aprilie 2022 in valoare totala de 44.552.024 RON.
  • Detalii privind contractul incheiat in data de 19 Mai 2022 de ALRO S.A., in calitate de Cumparator, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., in calitatede Vanzator, in valoare estimata de 18.217.886 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

  • Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01 Martie 2022 – 30 Aprilie 2022;
  • Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
  • Anexa 3 - Raportarea contractului incheiat in data de 19 Mai 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Aprilie 2022.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

 Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                                 Director General

               Marian Daniel Nastase                                                                                                                Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL