Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata (ALRO S.A. & CONEF GAZ SRL)

Mar, 09/14/2021 - 18:41

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 14 Septembrie 2021, cu societatea  CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, o tranzactie noua in baza contractului de achizitie, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni,depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2020, in valoare de 51.598.374 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 14 Septembrie 2021 de catre ALRO S.A., in calitate de cumparator, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., in calitate de vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

Hide URL: 
Show URL